Woningwaarderapport en je hypotheek

Bespaar geld via een lagere risico-opslag

Bij de start van een hypotheek schat de bank het risico in dat de klant zijn lening niet in zijn geheel kan terugbetalen. Dit gebeurt via zogenoemde risicoklassen. Het aantal klassen varieert per bank, van 3 tot soms wel 11.

De bank kijkt daarbij hoeveel je leent ten opzichte van de waarde van de woning. Dat heet de loan-to-value, kortweg LTV. Leen je ongeveer 50% van de woningwaarde dan berekent men alleen de zogenaamde ‘basisrente’. Leen je meer dan betaal je een risico-opslag, ook wel rente-opslag. Deze varieert van 0,1% tot soms zelfs 1% (bovenop de basisrente).

Aflossen verkleint het risico van de bank

Als je maandelijks aflost, daalt je hypotheekschuld. Dat is gunstig voor je LTV. De bank loopt dan immers minder risico. Na verloop van tijd kan deze de risico-opslag verlagen of zelfs helemaal laten vervallen. Je betaalt dan een lager rentepercentage, waardoor je soms duizenden euro’s bespaart

Banken zijn verplicht naar de risicoklasse te kijken wanneer de rentevaste periode afloopt. Sommige banken passen ook tussentijds de rente aan, zodra je voldoende hebt afgelost. Dat is dus voordeliger. Daarom kun je banken beter vergelijken op de zogenaamde looptijdrente dan op de rente bij de start van je hypotheek. Op Looptijdrente.nl vind je bij welke banken de rente-opslag automatisch vervalt.

Hogere woningwaarde? Vraag rentekorting aan!

Ook als je woning in waarde is gestegen, is dat gunstig voor je LTV (loan-to-value). Je komt dan (sneller) in aanmerking voor een lagere risicoklasse én rentekorting. Geen enkele bank houdt hier rekening mee, maar je kunt hen hier wel op wijzen natuurlijk. Je adviseur helpt je daar graag bij.

Woningwaarde rapport €4,95

Voor het aanvragen van rente-korting

Voor diverse geldverstrekkers is het RWWR Woningwaarderapport voldoende wanneer je hen vraagt opnieuw naar de risico-klasse te kijken. Bij anderen heb je een formeel taxatie-rapport nodig. Dat is kostbaar maar soms toch de moeite waard. Een eerste betrouwbare aanwijzing van de waarde van je woning heb je in ieder geval al voor nog geen vijf euro. 

Met het rapport beschik je meteen over andere nuttige gegevens over je woning, plus de prijzen van woningen die onlangs bij jou in de buurt zijn verkocht. Vonden sommige verkopen wat langer geleden plaats, dan ‘vertalen’ we die prijzen naar de huidige woningwaardes.

Het RWWR gaat bij de waardebepaling uit van een normale staat van onderhoud. Soms wijkt de staat van onderhoud af, of heeft het huis speciale kenmerken die de waarde kunnen beïnvloeden. In dat geval raden wij een taxatie door een makelaar aan. 

Benieuwd naar de woningwaarde?
Woningwaarderapport bestellen